Επικοινωνια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

Τ.θ. 60 249, τ.κ. 570 01 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310. 487.612

Fax: 2310. 466.388

Όνομα
Επώνυμο
Email
Σχόλιο